Om oss

Dynamisk Energi AS er en kompetansebedrift innen fornybar energi, stiftet i 2015 av Svein A. Torgersen med 20 års erfaring innen fornybare energisystemer. Svein A. Torgersen har ledererfaring fra selskap i Norge og Europa og har tidligere vært engasjert i Norsk Varmepumpeforening AS som styremedlem.

Viktige markedsområder for Dynamisk Energi AS er varmepumper med varmekilder som jordvarme, bergvarme, sjøvarme og uteluft. Varmepumpene nyttes typisk til oppvarming av boliger, næring og industri.

Dynamisk Energi AS markedsfører produkter fra flere produsenter, vårt fokus er beste løsning med rett produkt for behovet i prosjektet.

Flere av våre løsninger innenfor varmepumper nytter teknologi som eks. naturlige kuldemedier, 4-rørs prosess for samtidig varme- og klimakjøling og energioptimalisering utover standard løsninger.

Klimaforhold i Norge ligger godt til rette for bruk av jord, sjø og bergvarme som energikilde for oppvarming med varmepumpe. En løsning nyttes både i bolig, offentlige bygg og næringsbygg. I noen tilfeller yter energikilden passiv kjøling for klimakjøling om sommeren.

Uttesting av nye alternative teknologier/løsninger er en drivkraft og allerede i 1999 ble energipotensialet i minimerte jordvarmekollektorer testet som energikilde for væske/vann varmepumpe for erstatning av oljekjele. Erfaringen nå, over 20 år senere, er at systemet virker og varmepumpen har fungert over forventet levetid.

Det er med bakgrunn av disse erfaringene Dynamisk Energi AS i dag markedsfører løsningene fra GeoCollect Gmbh I Norge.

Allerede i 2002 testet Svein A. Torgersen solvarme for oppvarming og tappevann i Norge. Temperatur og ytelse feide tvil av banen og rammebetingelser for termisk solvarme ligger godt til rette i Norge.

Nytt av 2018 er muligheten for å kombinere termisk sol med elektrisk fotovoltaisk energi i en PVT-kollektor fra 2Power som gir inntil 30 % høyere energiutbytte enn konvensjonell solcelle.

Dynamisk Energi AS samarbeider med rørleggerfirma og partnerfirma rundt om i Norge.