Våre produkter

Varmepumpe luft og vann

Uteluft som energikilde for varmepumpe er lett tilgjengelig og et godt alternativ i kystnære strøk og foretrekkes ofte i nybygg med lave effektbehov.

Er også et godt alternativ når lokale forhold ikke passer for løsninger med jord eller bergvarme.

Varmepumpe væske-vann

Berg og jordvarme er overtrufne energikilder for varmepumper og gir stabile driftsforhold for varmepumpeanlegget året rundt, uavhengig av kalde vintrer.

Væske-vann varmepumpen kjennetegnes av høy driftsstabilitet og laveste mulige levetidskostnader, 20 års levetid for varmepumpen alene er ikke uvanlig.

Berg eller jordvarme som varmekilde har en tilgjengelig så lenge som byggverket består.

Oftere ser en også potensialet for enkel passiv kjøling utnyttes for bergvarmeanlegg i både bolig og næring.

Varmepumpe luft-vann reversibel

Denne nyttes for det meste i forbindelse med næringsbygg. En maskin dekker bygningens energibehov med fornybar energi samtidig som behovet for kjøling dekkes ved varme sommerdager.

Termisk solvarme

Solenergi, termisk utnytter energien fra sola til det ytterste og har potensiale for å dekke store deler av en bygnings varmtvannsbehov og kan i overgangsperioder dekke deler av byggets varmebehov.

Et termisk solvarmeanlegg har langt bedre energifaktor pr m2. enn elektriske solceller.

Har et utvendig svømmebasseng kan store deler av energibehovet dekkes av solvarmen.

Solceller

Elektrisk solceller er en ypperlig energikilde for oppvarming av eks. utvendige svømmebasseng, oppvarming av tappevann eller re-generering av jordvarmeanlegg.

Dette er designet som en hybrid solkollektor, med solcelle som genererer elektrisitet mens baksiden med solvarmekollektor kjøler holder solcellenes temperatur lavest mulig for beste mulige energifangst.

Kombinasjonen av solceller som «dumper» varmeoverskudd kan løfte elektrisk energimengde med opptil 30 % i forhold til konvensjonelle solceller

Multitube 4-rørs anlegg

Samtidig varme og kjøling fra en maskin, som løser behovet for varme og kjøling uten doble installasjoner. Maskinen varmegjenvinner energi fra klimakjøling og leverer varme til bygningers skyggeside i overgangsperioder.

Vintertids fungerer maskinen som luft-vann varmepumpe, og om det er behov på klimakjøling eks fra datacenter er maskinen en væske-vann varmepumpe.

Sommertid dekker maskinen hele behovet for klimakjøling.

Beste mulige komfort i bygningen året rundt.

Kjølemaskin væske-vann

Klimakjøling og varmepumpe, fleksible maskiner for produksjon av nedkjølt vann til klimakjøling ved behov fra 5 til +1000 kW, eller benyttet som varmepumper til energibehov i næringsbygg eller prosesser.

Høy temperatur varmepumpe, oppvarming

Varmepumper luft-vann for inntil 80C temperaturbehov i varmeanlegg.

Inverter-regulerte varmepumper med høy kapasitet, designet for å dekke varmebehov i radiatoranlegg og tappevannsoppvarming, legeionellasikker.

Høy temperatur varmepumpe, tappevann CO2

Varmepumpe med naturlig kuldemedie Co2 for dedikert tappevannsoppvarming, temperaturer tappevann inntil 90C.

Kan benytte varmekilder som uteluft, varmegjenvinning, jord eller bergvarme.

Jordvarmesystemer tilpasset små arealer

Varmeveklsere sjø

Varmtvannssystemer

Akkumulatorer for varme & solvarme