Vannspeilet Ålgård

26 leiligheter ved Edlandsvatnet på Ålgård.

Samarbeidspartner:
VoldenTollefsen AS

Anlegg levert:

Total kapasitet 30kW varmepumpe:
– 2 stk. WPL23 15kW luft/vann varmepumper oppstilling utendørs
– Utekompensert varmeregulering
– Prioritering av tappevann
– Styring 64kW elektro-kjele
– Akkumulator varm

http://www.vann-speilet.no/om-vannspeilet