Dynamisk Energi

Dynamisk Energi AS er en profesjonell kompetansepartner med 20 års erfaring innen fornybare energikilder. Vårt hovedfokus er aktive energisystemer med varmepumper og solenergianlegg. Sammen med partnerinstallatører i Norge leverer vi energisystemer for boliger, kontorbygg, offentlig sektor samt industrianlegg.

Gode løsninger

For oss i Dynamisk Energi er det viktig å finne gode løsninger, også der det kan være utfordrende. Vi gir ikke opp før alle muligheter er utforsket.

Fornøyde kunder

Vi liker å se på oss selv som løsnings-orienterte og samtidig tenke nytt hva gjelder løsninger – alt for at kunden skal bli fornøyd!

Kjerneområde

Vårt kjerneområde er hovedsakelig i Agder, Rogaland og Hordaland, samtidig som vi også har partnere i Oslo. Det betyr at vi er godt dekket på Østlandet og vi har også litt i Trøndelag.

Våre referanser